Общеязыковые курсы - Київський економічний інститут менеджменту

Загальномовні навчальні курси вищого рівня в Київському економічному інституті менеджменту розроблені на базі ліцензійних рішень  Rosetta Stone packages.

Курси проходять під патронатом компанії Bosh GmbH , що має статус офіційного партнера Rosetta Stone на території країн Східної, Центральної Європи та Азії, включно з країнами СНД: https://boshgmbh-totale.rosettastoneenterprise.com/en-US.

Відповідний договір підписаний з компанією B&P, Ltd (www.bpltd.com.ua), яка є комерційним агентом на території України компанії Bosh GmbH

Цільова група: люди, що володіють іноземною мовою на середньому рівні (В1-В2) та бажають ефективно поглибити свої комунікативні навички в зручному для себе режимі.

Рекомендований рівень: B1 – B2

Рівень, одержуваний після проходження повного курсу: С1-C2 (за шкалою CEFR).

Мовні курси просунутого рівня є комплексною інтегрованою системою, що включає низку компонентів:

 • Самостійне використання студентами інтерактивної веб-платформи, що забезпечує оволодіння базовими комунікативними навичками (читання, аудіювання, усне та писемне мовлення). При цьому студент, в обраному викладачем режимі, самостійно на базі веб- платформи:
  • працює з інтерактивними роботизованими навчальними програмами;
  • регулярно бере участь в он-лайн тренінгах з модераторами – носіями іноземної мови;
  • бере участь в роботизованих ділових іграх з однокурсниками та студентами-носіями мови з інших країн;
  • бере участь в локальних та глобальних соціальних мережах, що орієнтовані на підтримку мовного середовища.
 • Навчальна діяльність в традиційному груповому аудиторному режимі, що функціонально та змістовно поєднується із самостійною роботою студентів із веб-платформою:
  • закріплення пройденого матеріалу;
  • поглиблене вивчення релевантних тем;
  • додаткове вивчення матеріалу з граматики.
 • Консультаційно-тьюторська підтримка студентів в інтернет-режимі, що
  • надає додаткові інструменти для удосконалення мовних навичок;
  • сприяє соціалізації студентів в іншомовному середовищі;
  • підтримує ентузіазм студентів щодо вивчення іноземної мови.