Профессиональные курсы - Київський економічний інститут менеджменту

Загальномовні навчальні курси базового рівня в Київському економічному інституті менеджменту розроблені на базі ліцензійних рішень  Rosetta Stone packages.

Курси проходять під патронатом компанії Bosh GmbH , що має статус офіційного партнера Rosetta Stone на території країн Східної, Центральної Європи та Азії, включно з країнами СНД: https://boshgmbh-totale.rosettastoneenterprise.com/en-US.

Відповідний договір підписаний з компанією B&P, Ltd (www.bpltd.com.ua), яка є комерційним агентом на території України компанії Bosh GmbH

 Цільова група: люди, що володіють іноземною мовою на середньому рівні (В1) та бажають оволодіти навичками ділового спілкування англійською мовою.

Рекомендований рівень: B1, Level 5 ( за шкалою Rosetta Stone )

Рівень, одержуваний після проходження повного курсу: В2 - С1 (за шкалою CEFR).

Тематичні групи професійних курсів:

 • загальна ділова комунікація;
 • ділова комунікація в окремих професійних сферах.

Професійні мовні курси базового рівня є комплексною інтегрованою системою, що включає низку компонентів:

 • Самостійне використання студентами інтерактивної веб-платформи Rosetta Stone, що забезпечує оволодіння базовими комунікативними навичками (читання, аудіювання, усне та писемне мовлення). При цьому студент, в обраному викладачем режимі, самостійно на базі веб- платформи:
  • працює з інтерактивними роботизованими навчальними програмами;
  • регулярно бере участь в он-лайн тренінгах з модераторами – носіями іноземної мови;
  • отримує незалежну оцінку набутих знань кваліфікованим викладачем Rosetta Stone;
  • ознайомлюється з аналітичними даними щодо перебігу свого процесу навчання.
 • Навчальна діяльність в традиційному груповому аудиторному режимі, що функціонально та змістовно поєднується із самостійною роботою студентів із веб-платформою:
  • закріплення пройденого матеріалу;
  • поглиблене вивчення релевантних тем;
  • додаткове вивчення матеріалу з граматики.
 • Консультаційно-тьюторська підтримка студентів в інтернет-режимі, що
  • надає додаткові інструменти для удосконалення мовних навичок;
  • сприяє соціалізації студентів в іншомовному середовищі;
  • підтримує ентузіазм студентів щодо вивчення іноземної мови.