Кафедри - Київський економічний інститут менеджменту

В структуру Київського економічного університету менеджменту входять шість академічних кафедр:

  • Кафедра менеджменту організацій
  • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
  • Кафедра фінансів і кредиту
  • Кафедра маркетингу

Педагогічний склад кафедр представлений провідними фахівцями, що проводять навчальну, навчально-методичну, наукову та організаційно-виховну роботу.

Окрім викладання професійно-орієнтованих дисциплін, кафедри здійснюють керівництво курсовими та дипломними роботами, проводять виробничу, педагогічну, коплексну, переддипломну практики.

Викладачі кафедри проводять активну науково-дослідну роботу, беруть участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікують наукові статті та монографії.

В межах інтенсивної навчально-методичної роботи кафедрами здійснюється підготовка підручників і навчальних посібників по професійно орієнтованим академічним дисциплінам.