Інформаційно-обчислювальний центр - Київський економічний інститут менеджменту

Інформаційно-обчислювальний центр

Інформаційно-обчислювальний центр забезпечує навчальний процес в інституті. Основною метою його діяльності є розробка програмних продуктів для автоматизації планування навчального процесу, а також технічна підтримка користувачів цих продуктів.

Студенти усiх спецiальностей навчаються в комп'ютерних класах та класах загального користування. Усi комп'ютери в класах та структурних пiдроздiлах інституту  об'єднанi в локальнi мережi, через якi користувачi мають вихiд до загальноінститутської комп'ютерної мережi. Повнiстю комп'ютеризованi деканати, кафедри та служби інституту.

Інформаційно-обчислювавльний центр забезпечує інформаційну підготовку студентів з усіх спеціальностей. У центрі проходять навчальну практику, використовують комп'ютерну техніку для написання курсових та дипломних робіт студенти всіх спеціальностей. Студенти мають можливість отримати допомогу та консультації по роботі з основними сервісними програмами, з електронною поштою, інтернет-ресурсами. Керівництво практичною роботою студентів з комп'ютерною технікою здійснюють співробітники Інформаційно-обчислювального центру.