Бібліотека - Київський економічний інститут менеджменту

Науково-технічна бібліотека

Бібліотека Київського економічного інституту менеджменту функціонує як повноцінний освітній центр.

Основна мета діяльності бібліотеки як функціонального підрозділу Інституту – сприяти навчальному процесу та науковим дослідженням, забезпечити збереження та збільшення бібліотечних фондів, іх комплексне розкриття та доступність. Бібліотека має у своєму розпорядженні потужний фонд сучасної економічної літератури, а також літератури за різними напрямками відповідно до потреб навчального процесу та наукових досліджень інституту.

З метою поглиблення бібліотечної співпраці, направленої на розвиток та розширення інформаційного простору, підвищення задоволення потреб студентів в отриманні літератури, було підписано угоди про співпрацю між бібліотекою Київського економічного інституту менеджмент та бібліотекою Державного інституту підготовки кадрів, бібліотекою  сімейного читання ім. М.Ю. Лермонтова Солом’янського району.

Ослуговування користувачів бібілотеки проводиться через абонемент та читальний зал, застосовуються традиційна та електронна форми обслуговування. Для поліпшення якості обслуговування користувачів різних категорій у бібліотеці працюють абонемент та читальна зала на 95 місць для студентів всіх форм навчання та професорсько-викладацького складу.

Інформація про бібліотечний фонд:

Фонд бібліотеки Інституту нараховує 61500 тис. примірників, з них

  • Навчальні видання - 59000 прим.
  • Довідкова література - 1500 прим.
  • Періодичні видання – 20 наймен.
  • Електронні видання - 500 прим.

Особливе місце займають навчальні та навчально методичні посібники, видані інститутом: загалом іх нараховується понад 450 найменувань, кількістю близько 25 тис. примірників.

Студенти мають можливість користування міжнародною бібліотечною мережею, яка надає студентам on-line доступ до текстів та необхідної сучасної економічної літератури, а також широкого обсягу літератури за релевантними напрямками.