Документи - Київський економічний інститут менеджменту

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники, які подають заяви в паперовій формі, роблять це особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

У заяві вступники вказують напрям підготовки, факультет, спеціалізацію (у разі вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра), спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра), мову та форму навчання.

До заяви , поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія військового квитка або посвідчення про прописку – для військовозо
 • бов’язаних;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особи з обмеженими фізичними властивостями ( інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів до Київського економічного інституту менеджменту.
 • при прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

*При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

**

 1. Особи, які у 2016 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Київському економічному інституті менеджменту:
 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби (у т.ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року, та особи, які проходять військову службу, в порядку, визначеному відповідним положенням про проходження війскової служби громадянами України;
 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень.