Вступні Екзамени - Київський економічний інститут менеджменту

Складання вступних іспитів є обов’язковим:

 1. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:
 • фаховий екзамен
 • екзамен з іноземної мови
 • Для осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та вступають на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) ОКР бакалавра (за умови вступу на споріднені напрямки підготовки):
  • фаховий екзамен

  Право на складання вступних іспитів з конкурсних предметів у КЕІМ мають такі категорії вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (за умови надання необхідних документів):

  • особи, у яких є захворювання, зазначені у переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 25.02.2008 р. № 124/95, через які вступники на проходили зовнішнє незалежне оцінювання.
  • Особи, звільнені зі строкової військової служби (у т.ч. демобилизовані), після 30 листопада 2015 р. та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

  Строки проведення вступних іспитів

  Строки проведення вступних іспитів для вступників на денну форму навчання: з 21 липня по 28 липня 2016 року

  Строки проведення вступних іспитів для вступників на навчання без відриву від виробництва: 16-22 серпня 2016 року.

  Вступні екзамени

  БАКАЛАВР на основі ОКР "Молодший спеціаліст" для всіх напрямків підготовки здають екзамен з фаху

  СПЕЦІАЛІСТ на основі ОКР "Бакалавр":

  • спеціальність "Менеджмент" - здають екзамен Основи менеджменту;
  • спеціальність "Маркетинг" - здають екзамен Основи маркетингу;

  Для конкурсного відбору осіб які вступають до Київського економічного інституту менеджменту для здобуття ОКР "спеціаліст" на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю здають додаткові вступні випробування у вигляді тестових завдань, а саме:

  - на спеціальність "Менеджмент" – "Операційний менеджмент” та ”Управління персоналом";

  - на спеціальність "Маркетинг" – "Маркетингові дослідження” та “Маркетингова товарна політика".