Пільги та стипендії - Київський економічний інститут менеджменту

Пільги в оплаті за навчання надаються наступним категоріям вступників:

 • Герої України.

оплата становить 75% від загальної вартості на весь період навчання

 • Інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю)

оплата становить 80% від загальної вартості на весь період навчання

 • Діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю)

оплата становить 80% від загальної вартості за перший рік навчання. На подальший період навчання умови зберігаються у разі середнього балу за результатами сесії не нижче 85.

 • Діти з багатодітних сімей

оплата становить 85% від загальної вартості навчання. Умови зберігаються в разі відсутності незадовільних оцінок за екзаменаційні сесії, курсові та контрольні роботи та відсутності академічних заборгованостей.

 • Переможці всеукаїнських та міжнародних конкурсів, змагань, олімпіад

оплата становить 90% від загальної вартості навчання. Умови зберігаються в разі наявності середнього балу навчання за попередніми екзаменаційними сесіями не нижче 85.

 • В разі одночасного навчання в КЕІМ двох та більше дітей з однієї сім’ї

оплата вартості навчання для другої дитини становить 80% від загальної вартості навчання, для третьої - 75% від загальної вартості. Умови зберігаються в разі наявності середнього балу навчання за попередніми екзаменаційними сесіями не нижче 85.

 • Особи, що продовжують навчання в КЕІМ на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» після закінчення рівня «бакалавр» («спеціаліст») у цьому навчальному закладі.

оплата становить 85% від загальної вартості навчання. Умови зберігаються в разі наявності середнього балу за попередніми екзаменаційними сесіями не нижче 85.

 • Особи, що виявляють бажання навчатися за двома спеціальностями в КЕІМ

оплата навчання за другою спеціальністю становить 75% від загальної вартості навчання відповідної другої спеціальності.

Іменні стипендії надаються наступним категоріям студентів:

 • Призерам та переможцям всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад Особам, що демонструють значні успіхи в спортивному та культурно-мистецькому житті України та світу:
  • Заслужені майстри спорту Україн,
  • майстри спорту міжнародного классу,
  • призери та переможці міжнародних творчих та мистецьких конкурсів
 • Особам, що демонструють видатні успіхи в науковій сфері
  • автори визнаних наукових розробок,
  • власники патентів,
  • автори наукових публікацій в іноземних виданнях

Заохочувальні стипендії

Заохочувальні стипендії надаються студентам, які беруть активну участь у позанавчальній роботі Інституту:

 • беруть активну участь у роботі Студентської ради Інституту;
 • беруть активну участь у культурно- масових заходах Інституту;
 • беруть активну участь у роботі редакційної колегії.

Заохочувальні стипендії надаються згідно з Положенням про порядок надання заохочувальних стипендій.

Питання про заохочення студентів, які беруть активну участь у позанавчальній роботі вирішується Стипендіальною комісією Інституту за участю деканів, ректора Інституту, представників Студентської  Ради та представників Наглядової Ради Інституту.

Обов’язковою умовою при вирішенні питання про надання заохочувальної стипендії є позитивні показники у навчанні, відсутність академічних заборгованостей, відсутність дисциплінарних доган.