Аспірантура - Київський економічний інститут менеджменту

Аспірантура

Підготовка аспірантів в Інституті проводиться за спеціальністю 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами". Це наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірність функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємства, процес і форми управління підприємством (менеджмент).

Напрями досліджень, які можуть проводитись за цією спеціальністю:

 • Підприємство як суб'єкт господарювання.
 • Підприємство як соціально-економічне явище.
 • Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
 • Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та інфраструктурне забезпечення.
 • Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг.
 • Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
 • Місце і роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
 • Економічна безпека підприємницької діяльності.
 • Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, використання.
 • Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форм та шляхи її реалізації на підприємствах.
 • Виробничо-господарська діяльність підприємства.
 • Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
 • Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
 • Економічні проблеми та механізм ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.
 • Затрати та собівартість продукції.
 • Фінансово-економічні результати діяльності підприємства, конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
 • Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
 • Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
 • Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємства.
 • Принципи та методи управління підприємством (менеджмент). Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
 • Керівництво та лідерство.
 • Організаційна культура.
 • Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.
 • Ефективність управління персоналом на підприємстві.

Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технологічного й інноваційного розвитку.