Загальна інформація - Київський економічний інститут менеджменту

Освітній рівень «Бакалавр»

«Бакалавр - освітній рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню національної рамки кваліфікацій та передбачає здобуття особою теоретичних знань і практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних зобов'язань за обраною спеціальністю.


Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший бакалавр».


Інститут здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем «Бакалавр» за наступними галузями та спеціаліностями:

Галузь знань: «Управління та адміністрування»(07)

Спеціальність: Маркетинг(075)

Спеціалізації:

• ІТ-маркетинг

• Маркетинговий менеджмент

Спеціальність: Менеджмент(073)

Спеціалізації:

• ІТ-менеджмент

• Менеджмент організацій і адміністрування

• Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Вищезазначені спеціалізації для вільного вибору студентом можливості більш глибокого вивчення спеціалізованих предметів допоможуть йому вже на ранніх стадіях навчання визначитися з подальшим професійним напрямком. Система спеціалізацій побудована інститутом таким чином, що б студент мав можливість продовжити на наступних курсах поглиблене вивчення обраної спеціалізації або змінити свій вибір. Так, вибравши спеціалізацію в період навчання на рівні "Бакалавр" студент має можливість продовжити навчання за даної спеціалізації на рівні підготовки «Спеціаліст», щоб поглибити знання в обраному професійному напрямку, чи іншу спеціалізацію.
З метою більш поглибленого вивчення окремих професійних напрямків Інститут пропонує студентам факультативні курси. Детальна інформація про факультативних курсах розміщена в розділі «Нові програми інституту».