Етичні принципи діяльності - Київський економічний інститут менеджменту

Київський економічний інститут менеджменту

Етичні принципи діяльності

КЕІМ орієнтований на найвищий рівень етичних та професійних стандартів у здійсненні своєї освітньої місії. Її реалізація вимагає високого рівня відданості справі, здорового глузду і дотримання етичних принципів всіма учасниками освітнього процесу.

Діяльність Київського економічного інституту менеджмент грунтується на засадах Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про освітню і науково-технічну діяльність", Національної доктринт розвитку освіти, Державної національної програми "Освіта" ("Україна у ХХІ столітті "), інших законодавчих актах України, а також принципах європейського Болонського процесу.

Всі види діяльності, здійснювані Інститутом та його членами, повинні відповідати високим етичним стандартам. Політика КЕІМ - дотримуватися усіх відповідних законів, правил, а також етичних принципів для того, щоб виховувати нове покоління топ-менеджерів і міжнародних адміністраторів. Всі студенти, педагогічний і адміністративний колектив повинні здійснювати свою діяльність у відповідності з основними етичними принципами і цінностями, спільними для учасників освітнього і дослідницького процесу.

Повага до Закону

Усі напрямки діяльності КЕІМ здійснюються на основі законодавства України і міжнародних конвенцій. Студенти, співробітники та інші учасники навчального процесу ретельно дотримуються всіх відповідних законів і правил.

Цілісність

Інститут сприяє етичним цінностям довіри і чесності у всіх сферах наукового життя. Всім членам спільноти Інституту рекомендується дотримуватися своїх зобов'язань і виконувати професійні і освітні завдання, створюючи здорове етичне середовище навчального процесу.

Повага

Ми, спільнота Інституту, проявляємо високий рівень толерантності і поваги у всіх наших починаннях. Колектив Інституту різноманітний, і ми дотримуємося принципів свободи слова, дослідження та самовираження. Всі члени спільноти КЕІМ дотримуються політики терпимості і поваги до інших людей, а також до освітніх цілей, стандартів і політики Інституту.

Якість і компетентність

КЕІМ прагне забезпечити високу якість освіти та професійної підготовки, розробляючи сучасні академічні навчальні програми, постійно забезпечуючи відповідність із сучасними освітніми стандартами. Всі члени професорсько-викладацького складу підтримують високий рівень академічних знань, що забезпечують створення атмосфери всебічного навчання.

Соціокультурне різноманіття

Члени співтовариства Інституту є носіями різноманітних соціальних та культурних традицій. КЕІМ підтримує культуру пошани до гідності і цінностей людей і розвиває чуйність до релігійних, культурних та соціальних зобов'язань і переконань усіх учасників навчального процесу. Ми впевненно заохочуємо політику толерантності, ввічливості та порядності у всіх аспектах студентського та професійноого життя.

Відповідальність

Всі студенти, освітній, педагогічний, адміністративний персонал, які діють від імені Інституту, несуть відповідальність за свої дії та рішення в роботі з етичними питаннями, а також манеру поведінки. Всі учасники навчального процесу повинні виявляти повагу до всіх аспектів життя інституту.

Відкритість

КЕІМ дотримується принципів відкритості та прозорості навчального процесу.

В своїй академічній, професійній та підприємницькій діяльності КЕІМ дотримується вказаних вище етичних принципів, а також універсальних людських цінностей для забезпечення нормального навчального процесу і підготовки моральних, відповідальних і зрілих професіоналів, членів українського та міжнародного суспільства.