Історія - Київський економічний інститут менеджменту

Історія Інституту

Діяльність Київського економічного інституту менеджменту (КЕІМ) розпочалася у 1992 році. В умовах розбудови незалежної України перед новоствореним освітянським закладом постали нагальні завдання і, в першу чергу, вони були пов'язані з необхідністю вдосконалення системи підготовки спеціалістів економічного профілю.

Зміни в економіці незалежної держави, становлення ринкової економіки та посилення міжнародного співробітництва у 90-х рр. минулого століття вимагали якісних змін у концепції економічної освіти, запровадження актуальних спеціальностей і дисциплін, посилення вивчення іноземних мов та нових економічних наук, звернення до досвіду зарубіжних країн. Ці першочергові завдання мали на меті підготовку висококваліфікованих спеціалістів міжнародного рівня з нових напрямів економічної діяльності, де існувала гостра нестача професійних кадрів з високим рівнем знань та вмінь.

За перші 10 років існування Інститут досяг високого рівня матеріально--технічного, кадрового та науково-методичного забезпечення навчального процесу. Зокрема, у 2000 році були введені в експлуатацію два власних навчальних корпуси площею 5000 м2. Досягла високого рівня комп'ютеризація навчального процесу. У 2002 році Інститут було акредитовано за статусом вищого навчального закладу третього освітньо-кваліфікаційного рівня.

У 2004 році у Київському економічному інституті менеджменту відбулися фундаментальні зміни, що були викликані потребою у новому нестандартному підході до концепції надання освітніх послуг, покращенні умов діяльності Інституту та посиленні сфери міжнародного співробітництва. Інститут був перереєстрований як вищий навчальний заклад приватної форми власності IV рівня акредитації.

З цього часу було запроваджено нові спеціальності та дисципліни, орієнтовані на сучасну економічну та суспільну діяльність, запроваджені новітні освітні технології, такі як: тренінги, рольові ігри, ситуаційні вправи, відеолекції тощо. Внаслідок цього була забезпечена більша відповідність організації навчального процесу та рівня підготовки спеціалістів сучасним стандартам освіти як вітчизняним, так і міжнародним, відбулося оптимальне поєднання традиційних методів освіти і нестандартних підходів до навчального процесу.

На сьогоднішній день в межах Інституту діє 5 факультетів (економічний, менеджменту, заочний, перепідготовки, довузівської підготовки), а також бізнес-школа. Поряд із традиційними формами навчання нещодавно було запроваджено нову, досить актуальну на сьогодні форму навчання – дистанційну.

Постійний процес вдосконалення, зокрема, відбувається у сфері співробітництва Інституту з іншими освітянськими закладами. На сьогоднішній день Інститут здійснює спільну діяльність з провідними вищими навчальними закладами США та країн Західної Європи, яка дає можливість отримання міжнародних сертифікатів та дипломів.

Інститут є членом Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, Міжнародної кадрової академії, Київської Торгово-промислової палати та Торгово-промислової палати України.

Екомен виступає Генеральним партнером на Україні Глобальної освітньої системи, що дозволяє його випускникам отримувати дипломи та сертифікати вищих навчальних закладів Сполучених Штатів Америки та країн Західної Європи.

У рамках міжнародної програми Бізнес-школа починає впроваджувати нові сучасні освітні програми: Бізнес Адміністрування, Фінансовий, Банківський, Страховий та Оздоровчий менеджмент, Менеджмент безпеки та Біржова діяльність, для перепідготовки та надання другої вищої освіти.