Наша філософія - Київський економічний інститут менеджменту

Наша філософія

Інтелектуальний та освітній багаж є одним із найважливіших активів та інвестицій, якими може володіти Homo sapiens в XXI сторіччі. Здобуття вищої освіти в сучасних умовах є вже не розкішшю, а нагальною необхідністю, оскільки забезпечує підготовку кваліфікованих спеціалістів у певній галузі та розвиває уміння вчитися, надає інструменти для отримання нових знань та подальшого самовдосконалення.

Київський економічний інститут менеджменту є сучасним закладом освіти, що надає якісну освітню підготовку, виховуючи висококваліфікованих фахівців. Студенти Інституту отримують не лише якісні й актуальні знання, а й формуються як повноцінні, патріотичні різносторонні особистості з великим інтелектуальним потенціалом. Якісна освіта відкриває перед ними безліч можливостей, є запорукою подальшого професійного успіху та зростання.

Ми прагнемо надавати якісну освіту, яка б в повній мірі відповідала викликам сучасного світу та забезпечувала підготовку фахівців, які б провадили професійну діяльність з упевненістю в своїх інтелектуальних ресурсах та здобутих знаннях та навичках. Наші випускники мають амбіції для професійних звершень та є лідерами за своїми духовними та сутнісними настановами.

Наша філософія ґрунтується насамперед на принципах високої поваги до всіх учасників освітнього процесу, на сприйнятті знань та інтелектуальних здобутків як однієї з найважливіших запорук повноцінного життя та ствердженні ідеалів моральності, патріотизму та людської гідності.

Ми приділяємо значну увагу не лише інтелектуальному, а й творчому розвитку студентів, заохочуємо їх участь у спортивній та культурній діяльності, сприяємо їх активній соціальній реалізації за допомогою різноманітних заходів та акцій. Ми скеровуємо свої зусилля на формування гідних особистостей, впевнених у своєму потенціалі, самостійних та різносторонньо розвинених.

КЕІМ провадить підготовку менеджерів, фінансистів та маркетологів, креативних керівників та кураторів проектів різноманітної спрямованості, що володіють фундаментальними міждисциплінарними знаннями стосовно глобального економічного простору, є потужними аналітиками та мають значний лідерський потенціал. Саме тому наші випускники мають високий рейтинг на професійних ринках праці.

Ми віримо, що лише розвиток інтелектуальних здібностей, здобуття знань та активна соціалізація у середовищі освічених та амбіційних однодумців є запорукою подальшого кар’єрного та професійного зростання, особистої самореалізації в усіх сферах життя.