Загальна інформація - Київський економічний інститут менеджменту

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

«Магістр» - освітній рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню національної рамки кваліфікацій та передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь, навичок з обраної спеціальності (або спеціалізації) загальних засад методологій наукової та професійної діяльності інших компетентностей, достатнього для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Підготовка освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може здійснюватися на основі освітнього бакалавра.

(Стаття 5 частина 1 Закону України «Про вищу освіту», Закон від 01.07.2014 № 1556-VII)

Інститут здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем "Магістр" за наступними спеціальностями і спеціалізаціями (за спеціалізованими програмами):

Галузь знань: «Управління та адміністрування» (код 07)

Спеціальність: «Фінанси, банківська справа та страхування» (код 072)

Спеціалізації:

• IT-фінанси

Спеціальність: Менеджмент (код 073)

Спеціалізації:

• ІТ-менеджмент

• Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

• Менеджмент міжнародних відносин (спільна програма з Університетом Литви)

Поглиблений опис спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" і зміст спеціалізацій вказаний у відповідних розділах сайту за спеціальностями та спеціалізаціями.

Нові спеціалізації розроблені з урахуванням нових ринкових вимог до кваліфікації фахівців управлінської ланки в умовах всебічного розвитку глобалізаційних процесів.

Система спеціалізацій побудована інститутом таким чином, що б студент мав можливість продовжити на наступних курсах поглиблене вивчення обраної спеціалізації або змінити свій вибір. Так, вибравши спеціалізацію в період навчання на рівні "Бакалавр" студент має можливість продовжити навчання даної спеціалізації на рівнях підготовки «Спеціаліст» або «Магістр», щоб поглибити знання в обраному професійному напрямку, чи іншу спеціалізацію.

З метою більш поглибленого вивчення окремих професійних напрямків Інститут пропонує студентам факультативні курси з предметів професійного спрямування. Детальна інформація про факультативних курсах розміщена в розділі «Нові програми інституту».