Фінанси, банківська справа та страхування - Київський економічний інститут менеджменту
 • Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» (код 072)

  Кваліфікація - «Магістр з фінансів, банківської справи та страхування»

  Мета діяльності фахівця кваліфікації «Магістр з фінансів, банківської справи та страхування» - ефективне використання фінансових ресурсів з виконанням функцій: організаційної, обліково-аналітичної, планової, контрольної в різних галузях економіки. Об'єкт діяльності: у сфері фінансів з питань організаційно-управлінської, аналітичної та іншої фінансової роботи інноваційного характеру в різних галузях економіки, у тому числі в навчальних закладах, науково-дослідних організаціях.

  Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує підготовку фахівців для діяльності в наступних сферах економічної діяльності:

  • фінансове посередництво

  • страхування

  • допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування

  • допоміжна діяльність у сфері державного управління

  • управління та нагляд у сфері оподаткування

  • управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів

  • управління на рівні сіл та селищ

  • діяльність у сфері соціального страхування

  • фінансові служби підприємств, організацій та установ різних форм власності і господарювання

  Фахівець може займати такі первинні посади:

  • Керівники та старші фахівці фінансових та економічних підрозділів виробничих підприємств різних галузей економіки

  • Керівники та старші фахівці функціональних підрозділів у фінансових і банківських установах

  • Керівники та старші фахівці фінансових та економічних підрозділів у страхових компаніях

  • Керівники та старші фахівці підрозділів у біржових компаніях

  • Керівники та старші фахівці підрозділів в компаніях з цінних паперів

  • Керівники та старші фахівці функціональних підрозділів в кредитних установах

  • Інші керівники і фахівці в галузі фінансів

  • Керівники та фахівці в галузі торгівлі

  • Державні податкові інспектори

  • Старші фахівці з контролю за цінами

  • Податкові інспектори-ревізори

  • Керівники підрозділів податкової служби

  • Інспектори та інші фахівці з експортно-імпортних операцій

  • Фахівці з фінансів, економічних питань, цінами митної служби

  • Керівники та фахівці з фінансів, економічних питань, цінами, аналізі діяльності підприємств, установ, організацій у сфері невиробничих послуг

  • Фахівці з фінансів, економічних питань, цінами, контролі за фінансово-господарською діяльністю державних установ

  • Фахівці з фінансів, економічних питань, цінами, контролі за фінансово-господарською діяльністю селищних, місцевих та інших регіональних органів влади та самоврядування

  • Фахівці в області ефективності виробництва та ефективності діяльності

  • Фахівці в області аналітичних досліджень з питань економіки та фінансів

  • Фахівці з аналітики в службах статистики

  • Фахівці та керівники підрозділів у службах різних рівнів Державного Казначейства

  Нормативні дисципліни професійної підготовки:

  фінансовий менеджмент, бюджетний менеджмент. податковий менеджмент, ринок фінансових послуг, управління фінансовою санацією та банкрутством підприємства, стратегічне управління, менеджмент персоналу, міжнародний менеджмент.

 • Спеціалізація: «ІТ-Фінанси»

  Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

  Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

  Вимоги щодо базової вищої освіти:

   освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр »,Напрям підготовки: «Фінанси і кредит»

  Змістовні модулі:

  Інвестиційний менеджмент. Корпоративні фінанси. Міжнародні кредитно- розрахункові та валютні операції. Методика викладання у вищій школі. Методологія наукових досліджень.основи управлінського консультування. Економічні ризики.Інтелектуальна власність. Математичні методи у прийнятті управлінських рішень.

  Перспективи роботи :

  • Банківські установи
  • Фінансові установи
  • Біржові установи
  • Фондові установи
  • Підрозділи з фінансово-економічної роботи установ, організацій, підприємств різних галузей економіки
  • Підрозділи фінансово-економічного планування установ, організацій, підприємств різних галузей економіки
  • Підрозділи по веденню фінансових операцій установ, організацій, підприємств різних галузей економіки
  • Підрозділи з грошово-кредитної політики установ, організацій, підприємств різних галузей економіки
  • Підрозділи по контролю за порядком здійснення банківських операцій та їх ефективністю установ, організацій, підприємств різних галузей економіки
  • Інвестиційні компанії
  • Девелоперські компанії – підрозділи бізнес-планування та фінансової аналітики
  • Компанії , що здійснюють оцінку інвестицій та оцінку бізнесу
  • Компанії, що здійснюють аналіз і моніторинг фінансово-господарської діяльності

  Перелік видів економічної діяльності, Перелік первинних посад наводиться у розділі : «Магістр», «Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»