Менеджмент - Київський економічний інститут менеджменту

 • Спеціальність "Менеджмент"(код 073)

  Кваліфікація «Магістр з менеджменту»

  Менеджмент - це самостійний вид професійної діяльності, спрямованої на досягнення певних цілей фірми, компанії, підприємства, організації, установи, служби і т.п., що діє в ринкових умовах, шляхом раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, організації та забезпечення ефективної діяльності із застосуванням принципів, функцій і методів економічного механізму менеджменту.

  Менеджер освітнього рівня «Магістр» - це фахівець науково-дослідницького напрямку, висококваліфікований керівник фірми або структурного підрозділу, логіка мислення якого дозволяє добре орієнтуватися в ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру, попит та пропозиції, приймати самостійні рішення з питань перебудови (організації) діяльності з урахуванням вимог ринку.

  Якісні зміни, які проходять в економіці і зміст праці, висувають нові вимоги до професійної підготовки і рівню знань і навичок менеджерів, здатних вільно застосовувати їх на практиці, орієнтуючись у ринкових умовах.

  Мета діяльності фахівця кваліфікації «Магістр з менеджменту» - управління діяльністю організації та її персоналом в різних галузях економіки з метою прийняття оптимальних управлінських рішень з проблемних професійних завдань інноваційного характеру.

  Об'єкт діяльності - управління структурними підрозділами, операційними процесами в організаціях та організаціями в різних галузях економічної діяльності.

  Підготовка фахівців за освітнім рівнем "Магістр" передбачає більш детальне професійне профілювання базової спеціалізації, отриманої за відповідною спеціальністю, за освітнім рівнем «бакалавр».

  Підготовка фахівців здійснюється для залучення в наступних видах економічної діяльності:

  • Різні галузі промисловості

  • Транспорт. Складування

  • Поштова та кур'єрська діяльність

  • Оптова та роздрібна торгівля

  • Готелі та ресторани

  • Тимчасове розміщення й організація харчування

  • Інформація та телекомунікації

  • Фінансова та страхова діяльність

  • Операції з нерухомим майном

  • Професійна наукова та технічна діяльність

  • Реклама

  • Оренда, прокат, лізинг

  • Охорона здоров'я, освіта, культура та інші соціальні сфери

  • Охорона здоров'я та соціальна допомога

  • Мистецтво, спорт, розваги, відпочинок

  • Діяльність державних організацій, установ, служб

  • Діяльність громадських організацій

  • Діяльність екстериторіальних організацій

  • Надання комунальних послуги

  Магістр з менеджменту може працювати на керівних посадах менеджерів різних галузей економіки, в залежності від обраної спеціалізації, в наступних структурах:

  • Комерційні фірми, акціонерні товариства, інші типи підприємств, організацій, установ

  • Корпорації, концерни та інші об'єднання

  • Спільні підприємства

  • Посередницькі підприємства

  • Малі підприємства, кооперативи та інші структури різних організаційно-правових форм

  • Біржі, інвестиційні компанії, фонди

  • Науково-дослідні установи, організації, інститути, лабораторії

  • Центри економічних досліджень, стратегічного управління

  • Системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів з менеджменту, організації планування

  • Консалтингові компанії

  • Органи державної та місцевої влади і самоврядування

  • Державні служби, які здійснюють контроль за відповідними напрямами діяльності

  Магістр з менеджменту підготовлений для власної підприємницької діяльності, для кваліфікованої роботи в якості експерта і консультанта з питань організації діяльності та управління. Спеціаліст з менеджменту підготовлений для організаційно-управлінської та господарської діяльності в різних галузях економіки, здатний працювати в умовах конкуренції підприємств різних форм власності.

  Фахівці рівня "Магістр" за спеціальністю «Менеджмент» можуть займати такі первинні посади:

  • Керівники, підприємці індивідуальних, сімейних та приватних підприємств

  • Керівники функціональних підрозділів і служб колективних, орендних підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, кооперативів, спільних підприємств і т.д.

  • Професіонали в області ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва

  • Керівники підрозділів трудових відносин

  • Керівники-спеціалісти відділу персоналу підприємств, фірм та об'єднань

  • Керівники комерційних відділів підприємств та об'єднань різних галузей економіки

  • Виконавчі директори установ, підприємств, організацій різних галузей економіки

  • Головні та провідні спеціалісти різних категорій у відповідних структурних підрозділах підприємств, установ, організацій

  • Головні та провідні спеціалісти різних категорій у відповідних підрозділах органів державної влади та місцевого самоврядування

  • Викладачі менеджменту освітніх установ з підвищення кваліфікації

  • Наукові співробітники наукових і дослідницьких установ з питань менеджменту та організації діяльності

 • Спеціалізація: ІТ-Менеджмент

  Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

  Спеціальність «Менеджмент »

  Вимоги щодо базової вищої освіти:

  освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», Спеціальність: «Менеджмент»,

  спеціалізація:ІТ-Менеджмент

  Змістовні модулі:

  Інформаційні технології у міжнародному менеджменті. Інформаційні технології та інноваціний менеджмент.Удосконалення інформаційних технологій. Менеджмент інформаційної безпеки.Європейська стратегічна програма використання інформаційних технологій. Міжфірмова кооперація у сфері міжнародних відносин. Угоди національного та міжнародного рівней у сфері інформаційних технологій.

  Перспективи роботи :

  • Економічні, фінансові, договірні підрозділи компаній у сфері Інтернет-Комерції
  • Економічні, фінансові, договірні підрозділи компаній мобільного зв’язку
  • Економічні, фінансові, договірні підрозділи компаній у сфері телекомунікацій, цифрової телефонії
  • Підрозділи експортно- імпортних операцій у сферах мобільного зв’язку, телекомунікацій, цифрової телефонії
  • Підрозділи інформаційної безпеки підприємств, установ, організацій різних галузей економіки
  • Підрозділи комунікаційних технологій підприємств, установ, організацій різних галузей економіки

  Детальний перелік напрямків професійної діяльності , об’єкти професійної діяльності та перелік первинних посад визначений у розділі «Магістр» Спеціальність «Менеджмент»

 • Спеціалізація: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

  Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

  Спеціальність «Менеджмент»

  Вимоги щодо базової вищої освіти:

  освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»,

  Спеціальність: «Менеджмент»,

  Спеціалізація: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

  Змістовні модулі:

  Переваги участі у міжнародній торгівлі. Класичні теорії міжнародної торгівлі. Динаміка розвитку міжнародної торгівлі. Інкотермс. Державні послуги та міжнародна торгівля. Міжнародні торгові організації. Регулювання міжнародної торгівлі. Всесвітня торгова організація. Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі. Режими міжнародної торгівлі. Створення системи міжнародної торгівлі. Міжнародні Конвенції та угоди у сфері міжнародної торгівлі.

  Перспективи роботи :

  • Спільні підприємства
  • Компанії з іноземним капіталом
  • Іноземні компанії, що здійснюють діяльність на Україні
  • Підрозділи зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ, організацій різних форм господарювання та різних галузей економіки
  • Підрозділи, що займаються експортно- імпортним и операціями
  • Установи, фонди, організації у сфері міжнародної торгівлі , акредитовані та Україні
  • Торговельні представництва інших іноземних держав
  • Торговельні палати
  • Підрозділи з інвестицій, зовнішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності, експортно- імпортних операцій державних установ та органів влади різних рівней
  • Відповідні підрозділи митної служби
  • Установи, організації по контролю за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, експортно- імпортними операціями

  Перелік професійних робіт, які здатен виконувати магістр з фаху «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» визначені у розділі «Магістр» спеціальність «Менеджмент»