Науково-дослідна робота - Київський економічний інститут менеджменту

Науково-дослідна робота

Проректор з наукової роботи- Данілов Олександр Дмитрович, професор

Тел. 456-88-02

Науково-дослідна робота здійснюється в Інституті за такими напрямами:

  • науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу щодо розробок та впровадження наукових програм;
  • науково-дослідна робота аспірантів;
  • науково-дослідна робота студентів.

Науково-дослідна робота викладачів спрямована на дослідження актуальних проблем розбудови державності України з напрямів економіки та управління, зокрема:

  • Аналіз і моделювання впливу бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави.
  • Пріоритетні напрями розвитку менеджменту зовнішньо-економічної діяльності України в умовах глобалізації.
  • Фінансові інструменти та важелі формування і руху фінансових ресурсів в констексті економічного зростання.

За результатами наукових досліджень опубліковано 418 наукових праць, 5 монографій.

Отримані результати наукової діяльності широко використовуються в навчальному процесі, зокрема, розроблено більш як тридцять нових тем по основним дисциплінам.

Науково-дослідну роботу студенти виконують у наступних формах:

  • беруть участь у виконанні плану з наукової тематики кафедр;
  • готують наукові доповіді на наукові конференції;
  • виконують науково-дослідні розділи курсових та дипломних робіт;

Три студенти Інституту зайняли призові місця у шостому Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт за номінацією "Менеджмент у невиробничій сфері".

Щороку в Інституті проводяться наукові конференції студентів, в яких бере участь більшість студентів.